Phản hồi của bạn
ĐÀ NẴNG - NINH BÌNH- ĐÀ LẠT
ĐÀ NẴNG - NINH BÌNH- ĐÀ LẠT 00:02:57
PÙ LUÔNG - THANH HOÁ - FLYCAM !
PÙ LUÔNG - THANH HOÁ - FLYCAM ! 00:01:21
FOOTAGE BIỂN - SÔNG - ĐỒI NÚI - CẦU - THÀNH PHỐ
FOOTAGE BIỂN - SÔNG - ĐỒI NÚI - CẦU - THÀNH PHỐ 00:03:13
VƯỜN QUỐC GIA TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN
VƯỜN QUỐC GIA TRƯƠNG GIA GIỚI - THIÊN MÔN SƠN - PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN 00:02:25
BÌNH MÌNH TRÊN ĐẦM TÔM - NHÀ BÈ - TIMELAPSE + FLYCAM
BÌNH MÌNH TRÊN ĐẦM TÔM - NHÀ BÈ - TIMELAPSE + FLYCAM 00:01:26
ĐÀ LẠT : NHÀ VƯỜN ĐÀ LẠT
ĐÀ LẠT : NHÀ VƯỜN ĐÀ LẠT 00:01:39
HÀ GIANG : LÚA VÀ NÔNG DÂN
HÀ GIANG : LÚA VÀ NÔNG DÂN 00:03:04
Hà Giang : Cao nguyên đá Đồng Văn
Hà Giang : Cao nguyên đá Đồng Văn 00:03:49
Mai Châu : Đàn cò trên cánh đồng
Mai Châu : Đàn cò trên cánh đồng 00:01:43
Lúa Bình Định
Lúa Bình Định 00:01:49
Chợ Nổi An Giang
Chợ Nổi An Giang 00:02:35
CÁNH ĐỒNG HOA HƯỚNG DƯƠNG
CÁNH ĐỒNG HOA HƯỚNG DƯƠNG 00:01:51
LƯỚT TRÊN BIỂN MÂY - Y TÝ
LƯỚT TRÊN BIỂN MÂY - Y TÝ 00:01:45